ANTALYA İLİNE BAĞLI KALE İLÇESİNİN ADININ "DEMRE" OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 5322

    Kabul Tarihi: 24.03.2005

    Yayımladığı Resmi Gazete Tarih: 29/03/2005

    Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 25770

    Madde 1 - Antalya İline bağlı Kale İlçesinin adı "Demre" olarak değiştirilmiştir.

    Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar