AFYON İLİNİN ADININ AFYONKARAHİSAR OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası : 5285

    Kanun Kabul Tarihi : 06/01/2005

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 11/01/2005

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 25697

    Madde 1 - Afyon ilinin adı Afyonkarahisar olarak değiştirilmiştir.

    Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar