EMNİYET TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

    Kanun Numarası: 5145

    Kabul Tarihi: 21/04/2004

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 28/04/2004

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 25446

    Madde 1 - 4.6.1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanununun ek 23 üncü maddesi ve geçici 19 uncu maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

    Madde 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar