ŞEHİR VE KASABALARDAN UZAK YERLERDE İNŞA EDİLEN JANDARMA KARAKOL BİNALARINA KARAKOL KOMUTANI İLE AİLESİNİN İKAMETİ İÇİN İLAVE YAPILMASI HAKKINDA KANUN

    Kanun Numarası: 3941

    Kabul Tarihi: 16/12/1940

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 20/12/1940

    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 4691

    Madde 1 - Jandarma karakolları inşası için her sene bütçelerine konulan tahsisatla şehir ve kasabalardan uzak yerlerde yapılacak karakol binalarına o karakollarda aileleriyle birlikte ikamet edecek karakol komutanlarına mahsus muayyen tiplerde ilaveler yaptırılmasına Dahiliye Vekili salahiyetlidir.

    Madde 2 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

    Madde 3 - Bu kanunun icrasına Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur.

    Mevzuat Kanunlar