SİLAHLI ÇETE MENSUBU OLMAYIP HERHANGİ BİR NEDENLE ÇETE İÇİNDE BULUNANLARDAN SUÇ İŞLEMEYENLER HAKKINDA TAKİBAT YAPILMAYACAĞINA İLİŞKİN KHK.

    KHK'nin Tarihi - No: 25/05/1993 - 483

    Yetki Kanunu Tarihi - No: 25/10/1983 - 2935

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 08/06/1993 - 21601

    Madde 1 - Silahlı çete mensubu olmayıp çete içinde herhangi bir nedenle bulunan ve bir suç işlediği tesbit edilemeyenlerden pişmanlık duyup kendiliğinden teslim olanlar hakkında takibat yapılmaz.

    Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararname Olağanüstü Hal Bölgesi sınırları içinde uygulanır.

    Madde 3 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 4 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Mevzuat Kanunlar