17/07/1963 TARİHLİ VE 278 SAYILI TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

    KHK'nin Tarihi - No: 12/10/1987 - 294

    Yetki Kanunu Tarihi - No: 09/04/1987 - 3347

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 11/11/1987 - 19631

    Madde 1 - (17/07/1963 tarih ve 278 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 2 - (17/07/1963 tarih ve 278 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 3 - (17/07/1963 tarih ve 278 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 4 - (17/07/1963 tarih ve 278 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 5 - (17/07/1963 tarih ve 278 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 6 - (17/07/1963 tarih ve 278 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 7 - (17/07/1963 tarih ve 278 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 8 - (17/07/1963 tarih ve 278 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 9 - (17/07/1963 tarih ve 278 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 10 - (17/07/1963 tarih ve 278 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 11 - (17/07/1963 tarih ve 278 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle ilgili olup, yerlerine işlenmiştir.)

    Madde 12 - Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Madde 13 - Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

    Geçici Madde 1 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde Kurumda çalışmakta olan Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Bilim Kurulu üyeleri ve Başkanı ile Genel Sekreterinin görevi, Kurum Yönetim Kurulunun teşkiline kadar devam eder.

    Geçici Madde 2 - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin öngördüğü yönetmelikler çıkarılıncaya kadar, mevcut yönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

    Mevzuat Kanunlar